Maitinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Maitinimosi rekomendacijos karantino metu
2020 2 balandžio
Mitybos terapija aktyviuoju priešvėžinio gydymo metu
2020 31 spalio

Lietuvos dietologų draugija

Maitinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose

 

 

          Paskirta dieta turi tiesioginį poveikį paciento sveikatai, todėl požiūris į šį maitinimą turi būti ypač atsakingas.

          Asmens sveikatos priežiūros įstaigose skiriamų dietų aprašas ir dietų skyrimo metodinės rekomendacijos parengtos siekiant pateikti išsamesnę informaciją, reikalingą sudaryti konkrečių dietų valgiaraščius pacientams gydomiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tai metodinis leidinys papildantis Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pacientų maitinimo tvarkos aprašas).

          ‼ Svarbu paminėti, kad teisės aktai yra periodiškai peržiūrimi ir tikslinami, todėl sudarant dietų valgiaraščius ir organizuojant pacientų maitinimą turi būti laikomasi Pacientų maitinimo tvarkos aprašo aktualios redakcijos (teisės akto su visais aktualiais pakeitimais redakcija skelbiama Teisės aktų registre) reikalavimų.

           Šis aprašas skirtas gydytojams dietologams, dietistams, dietietikos technologams, dietinių patiekalų virėjams siekiant patikslinti dietinių patiekalų ruošimo reikalavimus, maisto produktų parinkimą.

Plačiau: